POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI - SJEDNÁNÍ


A. POJISTITEL
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČ: 47116617,zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

B. POJISTNÍK
Odborový svaz státních orgánů a organizací
sídlo:Senovážné náměstí 978, č. or. 23, 110 00 Praha, Česká republika, IČ: 00469351

C. POJIŠTĚNÝ

Rodné číslo:
e.mail:
Jméno:
Telefon:
Příjmení:
Adresa:
Titul:
Místo:
Povolání (pracovní zařazení):
PSČ:

Potvrzení o členství v OS SOO:

D. TYP RIZIKA

Číslo pojistné smlouvy: 8603481703

Limit plnění:
Spoluúčast:
10%, min. však 1 000,-Kč
Řidič z povolání:
Uzemní platnost:
Příležitosný řidič:
Roční pojistné:
520,-Kč

E. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
Produkt: Odpovědnost (OS SOO)Počátek : 1.5.2021
Všeobecné pojistné podmínky, resp dodatkové podmínky vztahující se k této pojistné smlouvě:
VPP M – 100/17, ZPP M – 800/17
F. POZNÁMKA
Poznámka:
Podmínky ochrany osobních údajů


  Související dokumenty

  M 100/17 VPP M-100/17
  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů
  M 800/17 ZPP M-800/17
  Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  Podmínky ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů
  Podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb.